Fluktuáció csökkentéseBeválás méréseFelmért jellemzőkEredményprofilokReferenciákKipróbálomVideókX

bevalas-main.jpg

Beválás mérése

A sikeres integráció és a hosszú távú, fizikai és pszichés károsodás nélküli hatékony teljesítés kulcsa: a személy és a munkakör illeszkedése. Vagyis a személy képességeinek, készségeinek illeszkednie kell a munkakör követelményeihez, a munkakörnek pedig a személy elvárásaihoz.

Olyan emberi beavatkozást nélkülöző, sztenderdizálható és automatizált mérésre van szükség, amely képes a kognitív, pszichomotoros és szenzoros képességeket, készségeket és személyiségjellemzőket tudományos alapokon feltárni.

A megfelelő illeszkedés biztosításához, az erősségek és gyengeségek feltérképezéséhez, valamint az egyéni sajátosságokhoz történő testreszabhatósághoz, komplex metódus, és hardware-software-brainware háttérrel rendelkező módszertan szükséges.

A PractiWork® tudományos alapokon nyugvó módszertanának, valamint az adatalapú mérést elősegítő saját fejlesztésű eszközparkjának segítségével képes objektíven mérni a szükséges kompetenciák meglétét és mértékét.

Mindezt gyorsan: a PractiWork® képes akár 20 fő egyidejű mérését is hatékonyan végezni egy terembe telepített 20 géppel, maga a mérés pedig nem igényel többet 2-3 óránál.

Az előre egyeztetett igények szerint a mérés történhet a cégnél, egy, a PractiWork® szakértői számára kijelölt helyiségben is. Ennek menete szerint a kívánt eszközmennyiséggel és felügyelői létszámmal rendelkezésre állva a vállalat telephelyén hajtjuk végre mind a kompetenciamérést, mind a kiértékelést.

A különböző területek vizsgálatára különböző eszközök állnak rendelkezésre, köztük multimédiás, érintőképernyős kompakt gyakorlóállomás, valamint speciálisan a pszichomotoros képességek mérésre fejlesztett perifériaeszközök.

A PractiWork tesztfeladatai a mérési folyamat során adaptív sorrendbe rendeződnek. Ez azt jelenti, hogy az aktuálisan elvégzett feladatra adott válaszok minősége alapján, az ideális nehézségi fokozattal rendelkező kihívásokat jeleníti meg a rendszer következőnek. Függetlenül attól, hogy az így soron lévő feladat hanyadik is lenne a sorrendben. Ez nem csak a gyorsabb kompetenciamérést teszi lehetővé, de mivel így kisebb eséllyel lesz két egyforma tesztbattéria, a mérésben résztvevők sem tudnak inspirálódni egymás válaszaiból. Ezzel egy, az objektivitás tényét jelentősen veszélyeztető tényezőt is sikerült elkerülni.